• Poczta

Mozilla Thunderbird

Uruchamiamy program Mozilla Thunderbird i wybieramy Plik > Utwórz > Konfigurację konta pocztowego...

W polu Imię i nazwisko: wpisujemy własną nazwę konta
W polu Adres e-mail: wpisujemy własny adres e-mail
W polu Hasło: wpisujemy własne hasło (zaznaczamy lub nie Zachowaj hasło),  następnie klikamy Kontynuuj

Wybieramy typ konta IMAP lub POP3 następnie klikamy Konfiguracja zaawansowana

W polach Adres serwera ('Serwer poczty przychodzącej:' oraz 'Serwer poczty wychodzącej:') wpisujemy poczta.wvp.pl
W polach Nazwa użytkownika: ('Serwer poczty przychodzącej:' oraz 'Serwer poczty wychodzącej:') wpisujemy własny adres e-mail
Pozostałe pola ustawiamy tak, jak na poniższym obrazku, następnie klikamy Gotowe

 


 

Microsoft Outlook

Uruchamiamy program Microsoft Outlook i wybieramy Narzędzia > Konta e-mail...

Wybieramy Dodaj nowe konto e-mail, następnie klikamy Dalej

Wybieramy typ konta POP3 lub IMAP następnie klikamy Dalej

W polu Imię i nazwisko: wpisujemy własną nazwę konta
W polu Adres e-mail: wpisujemy własny adres e-mail
W polu Nazwa użytkownika: wpisujemy własny adres e-mail
W polu Hasło: wpisujemy własne hasło (zaznaczamy lub nie Zapamiętaj hasło)
W polu Serwer poczty przychodzącej (POP3): wpisujemy poczta.wvp.pl
W polu Serwer poczty wychodzącej (SMTP): wpisujemy poczta.wvp.pl
Klikamy Więcej ustawień ...

W zakładce Serwer wychodzący zaznaczamy Serwer wychodzący (SMTP) wymaga uwierzytelniania
Klikamy OK. następnie Dalej

W kolejnym oknie klikamy Zakończ

 


 

MacOS Mail

Uruchamiamy program Mail i wybieramy Mail > Dodaj konto...

Wybieramy dostawcę konta (Mail) zaznaczając pozycję Inne konto pocztowe...
Klikamy na Dalej

W polu Nazwa: wpisujemy własną nazwę konta
W polu Adres email: wpisujemy własny adres e-mail
W polu Hasło: wpisujemy własne hasło
Klikamy na Zaloguj się

Wybieramy typ konta IMAP lub POP3
W polach Serwer poczty przychodzącej: oraz Serwer poczty wychodzącej: wpisujemy poczta.wvp.pl
Klikamy na Zaloguj się

Klikamy na Gotowe

 


 

Adres serwera oraz numery portów

Adres serwera
poczta przychodząca: poczta.wvp.pl
poczta wychodząca: poczta.wvp.pl

SSL/TLS Bez szyfrowania
poczta przychodząca: IMAP - port 993
poczta przychodząca: POP3 - port 995
poczta wychodząca: SMTP - port 465
poczta przychodząca: IMAP - port 143
poczta przychodząca: POP3 - port 110
poczta wychodząca: SMTP - port 587